Τοποθέτηση Πλακιδίων


Τοποθέτηση Πλακιδίων

Προσφορά για Τοποθέτηση Πλακιδίων 

 

Τοποθέτηση Πλακιδίων

* Σε τοίχο κουζίνας μόνο 120 Ευρώ

* Σε τοίχο και δάπεδο Μπάνιου από 250 Ευρώ