Ανακαίνιση Κουζίνας


Ανακαίνιση Κουζίνας

 

Προσφορά-Ανακαίνιση κουζίνας

ανακαίνιση κουζίνας προσφορά

Προσφορά-Ανακαίνιση κουζίνας (έως 8 τ.μ)

3800 ευρώ άνευ φπα

Περιλαμβάνει

1. Ξύλωμα παλιάς κουζίνας και πλακιδίων και πέταμα σε κάδο,

2. Τοποθέτηση καινούργιας κουζίνας και πλακιδίων

3. Αποκατάσταση όλων των μερεμετιών που θα προκύψουν