Προσφορά Τοποθέτησης Πλακιδίων και Τσιμεντοκωνιές


Προσφορά Τοποθέτησης Πλακιδίων και Τσιμεντοκωνιές

 

Προσφορά Τοποθέτησης Πλακιδίων και Τσιμεντοκωνιές

τοποθέτηση πλακάκια δαπέδου τσιμεντοκονιές

Η Προσφορά περιλαμβάνει:

*Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου από 5,5 ευρώ άνευ ΦΠΑ (άνω των 50 μέτρων)

*Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου από 7 ευρώ άνευ ΦΠΑ

*Τσιμεντογωνιες από 2,80 ευρώ άνευ ΦΠΑ